En biolog googlar #2

Jag doktorerar inom ekologi och en kan ju tänka sig att många av mina googlingar borde handla om ekologi i allmänhet och skötsel av artrika ängs- och hagmarker i synnerhet. Men som doktorand är det ju även så att en läser en hel del kurser, samt har cirka 20 % undervisning. De senaste månaderna har jag varit inne i en undervisnings- och kursperiod, vilket innebär att mina googlingar den senaste tiden främst bestått av ekotoxikologi, industriprocesser (till en kurs i miljöskydd jag undervisat i) och högskolepedagogik (till en kurs jag läser själv). Här kommer ett urval:

 • Kadmium
  Tentan i ekotoxikologi jag konstruerade för några veckor sen fokuserade på kadmium. Bland annat fick studenterna i uppgift att beräkna hur känsliga sojabönor är för kadmium, samt diskutera kring hur en bäst bedriver miljöövervakning på kadmium i olika typer av miljöer. Och ska jag ställa frågor kring kadmium gäller det att jag själv har koll på hur kadmium släpps ut och vilka effekter det har. För den som är intresserad finns mer information om kadmium på Naturvårdsverkets hemsida. Kortfattat har kadmium en störande effekt på mikroorganismer, vattenlevande arter samt växter, och sprids idag främst genom bland annat förbränning av fossila bränslen och genom användning av mineralgödsel, rötslam och stallgödsel. Här finns även en artikel om bland annat kadmiums effekt på sojabönor. Spoiler alert: den är inte speciellt positiv…
 • Stålindustri
  Eller ja, jag har ju inte specifikt sökt på ordet stålindustri, snarare olika saker som hör till processen för att tillverka stål. Vad använder man för ugnar, hur går egentligen valsningen till och vilken miljöpåverkan har de olika processerna i tillverkningen? Jag har nämligen handlett ett grupparbete kring just stålindustrins miljöpåverkan och vilka reningsmetoder som kan vara andvändbara. För den som är intresserad finns massor information på Jernkontorets hemsida. Kopplat till denna uppgift har jag också sökt på:
 • Reningsmetoder stålindustri
  Hur fungerar egentligen ett elektrofilter? Vilken är den bästa metoden för att rena vatten förorenat med metall- och oljerester? Hur renas på bästa sätt kväve ur förbränningsrök? Och vilket är det bästa bränslet till en ugn som ska bli över 1000°C? Svaret på dessa och många andra frågor kan jag glatt meddela finns bara en googling bort. Eller så tittar en i boken Miljöskyddsteknik. Strategier och teknik för ett hållbart miljöskydd, Person P.O (red.).
 • Studenters lärande
  Sen har jag även själv hunnit skriva en uppgift kring studenters lärande, utifrån en enkätundersökning om hur mina studenter lär sig bäst, samt litteratur på ämnet. Med andra ord har jag googlat mycket kring studenters lärande, hur de lär sig bäst, och vad vitsen med studentcentrerat lärande egentligen är. Kanske inte det roligaste att läsa mer om, men ändå ganska intressant. Det gav mig åtminstone en tankeställare kring hur jag själv gör för att lära mig bäst. Utifrån min lilla studie baserat på 10 biologistudenter verkar det som att studenter lär sig bäst genom så kallat djupinriktat lärande, där inlärning sker bäst bland annat genom att jobba igenom och diskutera kring kursmaterialet, samtidigt som examinationen är i form av exempelvis en hemtenta där en diskuterar och resonerar kring ett ämne (istället för att trycka in så mycket information som möjligt inför en salstenta). Något som även jag kan skriva under på!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *