En biolog googlar #1

Saker jag har googlat på den senaste tiden:

 • List of academic publications
  Tanken med denna sökning var att hitta en smidig sida där en kan hitta/lägga upp en lista med alla sina vetenskapliga publikationer. Men självklart var sökordeni sig extremt dåliga, och jag fick istället upp resultat för olika typer av vetenskapliga publikationer. Med andra ord är jag fortfarande undrande kring detta, och har fått bakläxa på min söktermsoptimering.
 • Miljöövervakning recipientkontroll
  Den senaste tiden har jag undervisat i en kurs i ekotoxikologi och miljöövervakning, och jag gjorde denna sökning för att hitta en specifik sida jag tidigare besökt på Naturvårdsverkets hemsida. Tyvärr verkar sidan borttagen eller flyttat, så jag och mina studenter fick hitta information kring detta på annat sätt. Recipientkontroll är för övrigt miljöövervakning som utförs för att undersöka miljöförhållandena i ett påverkat område, exempelvis ett vattendrag i närheten av en industri. Syftet är att försöka bedöma miljöeffekterna av utsläpp av olika slag, för att ge underlag för miljöskyddande åtgärder. Bra skit med andra ord!
 • Area sfär
  För vem kommer egentligen ihåg geometrin en läste för flera år sedan? Mantelarean fås för övrigt genom 4⋅π⋅r⋅r
 • Reglerteknik
  Jag läser just nu en kurs i högskolapedagogik, och som ett moment ska jag besöka andra studenter på kursens undervisningstillfällen. På måndag ska jag besöka ett labtillfälle på en kurs i reglerteknik. Jag tänker mig att det då är ganska bra att ha koll på vad reglerteknik faktiskt är. Kan dock itne säga att Wikipedia gjort mig speciellt klokare: “Reglerteknik är en uppsättning metoder för att reglera ett system så att det uppfyller de krav som ställs på systemet“…
 • Ett telefonnummer jag misstänker tillhör telefonförsäljare
  Jag svarar aldrig på dolda nummer som ringer min telefon, och ytterst sällan på okända nummer. Tror det bottnar i mitt hat för att prata i telefon. Samt mitt starka ogillande av telefonförsäljare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *