Hej

One day Alice came to a fork in the road and saw a Cheshire cat in a tree.
“Which road do I take?” she asked.
“Where do you want to go?” was his response.
“I don’t know” Alice answered.
“Then,’ said the cat, ‘it doesn’t matter”

– Lewis Carrol, Alice in Wonderland

 

Malin.

Biolog med inriktning ekologi. PostDoc på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Forskar  just nu om rumslig allokering av skyddade områden och har doktorerat kring skötsel av artrika ängs- och hagmarker. Gör ofta systematiska genomgångar av vetenskapliga studier.

Som liten ville jag bli bondfru med egen gårdsbutik. Nu vill jag rädda världen.

Gillar böcker, men läser för lite. Spelar sällskapsspel, men spelar för sällan. Gillar filmer, men bara de som slutar lyckligt. Stickar, alltid. Är feminist, självklart. Samlar på första meningen i böcker. Är rolig, ibland. Älskar katter, men offrar mig för kärleken. Skriver, mycket sporadiskt. Är elak, ofta. Vill bo vid havet och titta på horisonten. Har fina vänner.

Här är min hemsida på Slu.se. Här är en lista med mina publikationer. Här är min profil på ResearchGate. Här är en bild på en ek.